De inschrijvingen zijn geopend!

Vanaf vandaag kan men zich inschrijven voor Maerquin Weekend 38 op 15 t/m 17 april 2016 en voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitende baravond en avontuur op 27 en 28 februari 2016. Gebruik hiervoor het inschrijfformulier in het menu rechts op deze pagina. Er komen spoedig teasers over het verhaal. De agenda van de ALV luidt:

1. Opening, Welkom
2. Agenda en mededelingen
3. Notulen van de vorige ALV
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Financieel en kascommissie
6. Bestuurswisseling
7. De plannen van Maerquin in 2016
8. Wat verder nog ter tafel komt

Weekend 37 – Een Nieuwe Tijd

Door Marsilac klinkt er een wanhopige noodkreet uit het duister. Meedogenloze chaos verspreidt zich door de heerlijckheid Wyrm en Lindt en niemand weet welk zieke brein dit heeft weten te veroorzaken. Wat is het? Waar komt het vandaan?

_scream__by_ninjin_nezumi

Op 13 november begint Maerquin’s 37e weekendevenement. Als je bent ingeschreven, ontvang je een week vantevoren de spelersgids, waarin alle informatie staat die je nodig hebt, zoals het adres van de locatie, speeltijden, catering en wat je moet meenemen. Mocht je je dieetwensen nog niet hebben doorgegeven met je inschrijving, je kunt nu nog een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat.maerquin at gmail) om het door te geven.

De inschrijvingen voor dit evenement sluiten op 16 oktober. Daarna kun je alleen nog maar aan de poort inschrijven en moet je dus ook 10 euro extra betalen. Dus: schrijf je nu in, nu het nog kan!

Kort Avontuur 27 september en 25 oktober

Ik, Jacobus van Overkercke, dorpsoudste van Laarenveld, roep eervolle strijders en kundige avonturiers op, om bij ons gezegende meer te verzamelen aan de kant van “De Geschonden Boezem”.

Ik vraag u uit te zoeken wat er is gebeurd met mijn dochter. Het lijkt erop alsof de geschiedenis zich heeft herhaald en ik wil weten of dit ook echt zo is.

Graag ontmoet ik u daar om u verder in te kunnen lichten.

(kijk op het forum voor de inschrijflijsten)

Kort Avontuur 6 september

Deze oproep is op verschillende locaties in Marsilac opgehangen en zo nu en dan zowaar brutaal over andere advertenties heen gespijkerd

kort

De inschrijflijst is te vinden op het forum.

Penningmeester gezocht

Gisteren was een bestuursvergadering, en het bestuur wil onze leden er graag nog een keer aan herinneren dat we nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Sander​ is op dit moment de schrijver van het plotboek en penningmeester tegelijk, en dat is eigenlijk meer dan één man aankan. Stuur gerust een bericht naar bestuur@maerquin.nl

Kort avontuur : 26 juli

Een bezwete junior gardist stormt het wachtlokaal van de garde bij het Weerthuys binnen.
“Wordt er niet meer gesalueerd?” vraagt de wachtcommandant verbouwereerd als deze de gardist aankijkt.
“Nee sergeant, ik moet terstond de commandant spreken, of de Regentes of, of Hugo Ranaa’szoon”, hijgt hij. Als de sergeant het verhaal hoort rent deze naar zijn commandant die na aanhoren naar de Regentes snelt.

Binnen afzienbare tijd stuiven er ijlbodes het Weerthuys uit naar alle uithoeken van de baronie om het nieuws te verspreiden. Bij de oostpoort van Orkenslacht dwarrelt een pamflet in de handen van Hugo die daar net voorbij komt:

Beste avonturiers van Marsilac. Als Regentes van onze baronie roep ik uw hulp in om te achterhalen of er aan onze noordgrens kwalijke praktijken gebezigd worden. Bericht heeft mij bereikt over slavenhandel. Mensen, ik bedoel Marsilacanen zijn zomaar weggevoerd uit hun dorp om nimmer weer te zien. Waar zijn zij? Wie heeft dit op zijn geweten? Deze “handelaren” moeten zo spoedig mogelijk voor het gerecht gebracht worden.

Mijn junior gardist Gerbrand van Over de Meere zal op jullie wachten op de 13e dag van de Zonnemaand bij de noordelijke grensdorpen tussen Oldenhoeve en Schootshaarde.

Ellenora, Regentes

Voor meer informatie over dit korte avontuur, zie het forum.

Weekend 37 – Een Nieuwe Tijd

De inschrijvingen zijn open voor ons weekend evenement op 13 t/m 15 november 2015. De teaser wordt later bekend gemaakt, maar we spelen in Kamphuis Ahoy deze keer, dus er is plaats genoeg voor iedereen. We zijn in overleg of de Zwijgende Bask weer langs kan komen, omdat dat zo goed bevallen is afgelopen weekend, maar dat moet Rembrandt ook uitkomen natuurlijk. Je kunt de inschrijflijst in de gaten houden via het forum. Daarnaast zijn ook de inschrijvingen open voor het korte avontuur van 31 mei, waarvan de teaser binnenkort bekend wordt.

Door bodes van de Orde van de Dag wordt in heel Marsilac het volgende bericht verspreid

Beste inwoners van Marsilac,

Onze Baron, Wolfgang van Marsilac tot Oosterdiep, is door Frederik van Koeterwaal zwaar mishandeld in de kerkers. Baron Wolfgang is op dit moment erg onwel, maar we hebben gemerkt dat hij opknapt door het lezen van de Orde van de Dag en het zien van tekeningen van zijn kinderen. Jullie kunnen zijn herstel dus bespoedigen door hem brieven en tekeningen te sturen. Geef deze mee aan de bodes van de Orde van de Dag.

Er komt waarschijnlijk een Kort Avontuur om een postzak vol met brieven en tekeningen te bezorgen aan Baron Wolfgang. Je kunt hier een brief of tekening van jouw personage, of van een andere inwoner van Marsilac achterlaten.

Weekend 36 – Zoals het klokje thuis tikt…

Het is bijna zover! Komende vrijdag begint ons 35e weekend al. Na dat weekend gaan de inschrijvingen open voor weekend 36 dat zal plaatsvinden op 1 t/m 3 Mei 2015. Tijdens de uitcheck van dit weekend kun je je al inschrijven. En hier is alvast een preview.

 

Zoals het klokje thuis tikt…

klokje

 

Het volgende wordt aangeplakt en verkondigd in de hele baronie:

——————————*—————————–
Aan alle inwoners van onze geliefde baronie Marsilac die dit bericht zullen lezen of te horen krijgen, gegroet!

Het spijt me dat ik u moet laten weten dat de duistere geruchten waar zijn: baron Wolfgang heeft ons in de steek gelaten. Na een te lange periode waarin zijn wanbeleid steeds ernstiger vormen aannam, heeft Wolfgang nu zijn land en volk verlaten en hen overgeleverd aan de bedreigingen die hij zelf heeft laten doorwoekeren.

Vreest echter niet, volk van Marsilac, want het is nog niet te laat. Ik, Frederik van Koeterwaal, weiger om onze geliefde baronie aan haar lot over te laten. Daarom neem ik voor volk en vaderland de zware last op mijn schouders en verklaar ik dat ik vanaf heden Baron van Marsilac ben. Ik beloof u dat ik er alles aan zal doen om Marsilac uit de duisternis te verheffen en haar te vrijwaren van al wat haar bedreigt.

Daarom neem ik als uw nieuwe Baron de volgende maatregelen:
– Elke vorm van hekserij en kaarsenmagie is vanaf heden weer streng verboden. Eenieder die zich inlaat met deze duivelse kunsten wacht slechts de dood.
– De bekende en beruchte heks Ank Vroegindewei, echtgenote van voormalig baron Wolfgang, is vogelvrij verklaard. Het is de plicht van alle trouwe Marsilacanen om haar kwaad te doen, ja zelfs te doden, als zij daartoe in staat zijn.
– De Zwarte Garde heeft gefaald in haar plichten en is ontbonden. Ik vraag de inwoners van Marsilac om hun vertrouwen te stellen in de Rozers van Koetewaal, die hun trouw altijd bewaard hebben.
– Nu Wolfgang de heerlijkheid Wyrm en Lindt heeft laten vervallen tot wetteloosheid, zie ik mij gedwongen aldaar de orde te herstellen en het grondgebied van deze heerlijkheid bij Koeterwaal te voegen.

Eenieder die zijn steentje wil bijdragen aan het herstellen van de orde in Marsilac wordt bij dezen uitgenodigd op een bijeenkomst op de Rozenhoeve.Deze zal plaatsvinden op de 11e dag van de Smeedmaand, 17 NC.

Volk van Marsilac, uw trouwe beschermheer groet u!

Frederik van Koeterwaal tot Lindt, Baron van Marsilac
——————————*—————————–

Eigen haard eerst

In de gehele baronie vind je bij openbare gelegenheden prikborden/mededelingenborden waar allerlei berichten en officïele decreten hangen. Her en der in Dreven zijn kleine krabbels opgehangen met de onderstaande noodkreet, en in Orkenslacht en Molenbrug kun je erover horen van een koopman:

————-*————-

Helpt ons! Alle dappere mensen met een hart! Helpt ons!

Wij in het Eikenboschschap leven in angst, angst voor wat ze ons aandoen omdat wij een keuze maken.

Omdat wij vrede en voorspoed willen, geen tirannie!

Ontmoet mij op de 16e dag van Nieuwbegin op het pad tussen Driekanth en Trecht. Er staan levens op het spel!

Klazien Vespersdochter.

————-*————-

Op 5 april spelen wij een kort avontuur op de bekende lokatie in Zeist, verzamelen aan de Prinses Margrietlaan. Meer informatie vind je op het forum en inschrijven gaat zoals gewoonlijk via het inschrijfformulier in de rechterbalk.